Språk

 

Eksamen før jul?

Eksamen 1 - Klikk for stort bilde Høsten 2017 foregår skriftlig eksamen i perioden 13. november til 1. desember. Om du skal avlegge muntlig eksamen avvikles disse fra 1. november til 8. desember. 


OPPMØTE

 • Møt fram til eksamen i god tid.
 • For seint frammøte kan føre til at du må vente til neste termin før du kan avlegge eksamen i vedkommende fag.

HJELPEMIDLER

 • Alle hjelpemidler er tillatt; det vil si at du kan ha med lærebøker og notater. Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon er ikke lov. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. En del nettsider er tillatt på eksamen; oversikten finner du her. (PDF, 333 kB)
 • For eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi er kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt på del 1 av eksamen.

PC

 • Finnmark fylkeskommune tillater foreløpig ikke bruk av privat PC under eksamen. I stedet kan du benytte en av skolens PC’er. Notater eller lignende som du har på egen PC kan du ta over på USB-penn og ta denne med på eksamen.

FUSK

 • Blir du tatt i fusk eller forsøk på fusk kan du bli bortvist fra eksamen. Eksamen vil da bli annullert.

FORFALL FRA EKSAMEN

 • Dersom du må trekke deg fra eksamen, må du straks gi skolen beskjed om dette.
 • Om du ikke kan møte på eksamensdagen på grunn av sykdom må du snarest sende inn sykemelding eller lignende dokumentasjon.

EKSAMENSRESULTAT

 • For skriftlig eksamen faller sensuren 4. januar  2018. Du logger deg inn på www.privatistweb.no for å sjekke resultatet.

 • For muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du vite resultatet umiddelbart etter at eksamen er avlagt. Også disse karakterene vil du finne ved å logge deg inn på www.privatistweb.no

KLAGE PÅ EKSAMENSKARAKTER

 • Klagefristen er 10 dager.

 • Det kan klages på vurderingen av skriftlig eksamen. Ved muntlig eksamen kan det kun klages på formelle feil som har betydning for resultatet.

 • Klagen skal være skriftlig og leveres skolen. Det er ikke nødvendig å begrunne klagen.

 • Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur. Klagenemda skal kun vurdere om opprinnelig karakter er urimelig. Vær oppmerksom på at en klage også kan føre til at karakteren senkes.

VITNEMÅL/ KOMPETANSEBEVIS

 • Du er eller har vært elev ved Vadsø videregående skole: Vi utsteder nytt vitnemål eller kompetansebevis til deg.

 • Du har ikke noe vitnemål eller kompetansebevis fra før: Vadsø videregående skole utsteder vitnemål eller kompetansebevis til deg.

 • Du er eller har vært elev ved annen skole og tidligere fått vitnemål eller kompetansebevis fra dem: Du mottar eksamensprotokoll fra eksamenskontoret på fylket. Eksamensprotokollen må du videresende til din skole som da utsteder nytt vitnemål eller kompetansebevis til deg.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Seniorrådgiver
78 96 36 23
administrasjonsleder
78 96 36 42
Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver
78 96 36 15