Språk

 

Elevundersøkelsen

Virtuell matteundervisning. - Klikk for stort bilde

Vadsø vgs. gjennomfører årets Elevundersøkelse i uke 50. Undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. 

 Hva er formålet?

Formålet med Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra Elevundersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål.

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsene?

På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Høsten 2018 gjennomfører Vadsø vgs. Elevundersøkelsen i uke 50, og det er elevene på Vg1 som deltar.

Det er frivillig å svare på undersøkelsen, og du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet isamsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Fra og med høsten 2008 er Utdanningsdirektoratet alene behandlingsansvarlig for de opplysninger som behandles i Elevundersøkelsen. Siden bare Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for Elevundersøkelsen, har direktoratet tatt alle forholdsregler for å ivareta full konfidensialitet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen.

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt Vadsø videregående skole eller Utdanningsdirektoratet. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelse

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Seniorrådgiver
78 96 36 23