Språk

 

Hilsen fra rektor

Klikk for stort bilde Martin Wullf  

 

 

 

 

 

 

 

Rektor Marianne har sendt e-post til alle elever og foreldre/foresatte før helga:

Hei alle elever og foreldre/foresatte! 

Det er spesielle tider for oss alle, og vi på skolen er veldig glade for at dere elever takler den nye situasjonen så positivt. Det er mye som ikke går på skinner enda, men vi får gode tilbakemeldinger om at dere i stor grad tilpasser dere den nye hverdagen på en veldig bra måte. 

Nå er vi i kommet i gang med nettundervisning ved Vadsø VGS, og her kommer en liten statusoppdatering fra oss: 

Læringsplattformen skolen bruker nå er, som før, It’s Learning. Her legger lærerne ut undervisningsopplegg og gjennomfører undervisning. I tillegg ønsker vi på sikt å få alle sammen over på Microsoft Teams. Det er derfor viktig at alle elevene ser til at de kommer seg inn på teams – og dersom de ikke gjør det, må de kontakte IT i TFFK.  

Elevene har gitt tilbakemeldinger på at det er veldig mye informasjon og oppgaver nå i starten. Det skal vi prøve å organisere gjennom periodeplaner hvor faglærerne legger inn timene sine på ett og samme sted. Da blir det forhåpentligvis litt mer oversiktlig for dere. 

De digitale læringsplattformene sliter med en del trykk på serverne sine, da de ikke var klare for at en hel verden skulle ha nettskole samtidig. Dette jobbes det med, så her må vi bare smøre oss med litt tålmodighet. I mellomtiden må vi bruke de kommunikasjonsformene vi vet funker; epost, sms og telefon. 

Når det gjelder fraværsføring, blir ikke dette gjort som vanlig. Per nå gjennomfører vi ikke normal undervisning, og da fører vi heller ikke fravær som normalt. Når det er sagt, er lærerne fremdeles avhengig av å ha et vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunktkarakterer. Derfor må dere møte frem, delta og levere på arbeidsoppgavene dere får av lærerne. Vi er opptatt av å finne en form på hjemmeundervisningen som sikrer at dere elever opplever god læring, og at lærerne våre får det vurderingsgrunnlaget de trenger for å kunne sette karakterer. Lærerne vil følge med på at du som elev følger samtidsundervisning og at du leverer de oppgavene du skal. Vi er opptatt av at du skal være aktiv, mestre og ha det bra i situasjonen vi er i. 

Elevrådet vil være viktig i fortsettelsen – vi trenger å vite hvordan dere opplever denne nye og uvante situasjonen. Vi oppfordrer dere derfor til å gi innspill til elevrådsrepresentanten i klassen dersom dere har problemstillinger eller forslag til løsninger på utfordringer som dukker opp. 

I en ny situasjon som dette trenger vi nyskapende, gode og kreative løsninger på hvordan skolehverdagen skal bli best mulig for elevene, og dette er lærerne våre gode på. Tålmodighet og optimisme er stikkord for de neste ukene!  

Mvh

Marianne Fjellheim 

rektor