Språk

 

Høyere utdanning til høsten?

Klikk for stort bilde

15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din. Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. 

 

Du kan søke inntil 10 studium i prioritert rekkefølge. Det betyr at du rangerer studieønskene dine i søknaden, og at studiet du helst vil inn på har førsteprioritet, studiet du nesthelst vil inn på har andreprioritet osv. Hvis du vil omprioritere gjør du det ved å sette nye tall foran studieønskene dine i søknaden og deretter sende søknaden på nytt. 

Følgeskjema
Dersom det eneste som ligger til grunn for søknaden din er vitnemålet fra videregående, trenger du ikke sende inn følgeskjema. Skolen sørger for at alle vitnemål sendes elektronisk til Samordna Opptak.

Vitnemål
Alle vitnemål blir sendt elektronisk til Samordna Opptak. Elever som har et førstegangsvitnemål når de søker om opptak til universitet eller høyskole, kommer i kvoten for førstegangsvitnemål.

Et vilkår for å være i denne kvoten, er at søkeren har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring, eller har oppnådd generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Søkeren må ikke ha fylt mer enn 21 år i søkeåret.

I kvoten for førstegangsvitnemål teller bare skolepoengene, dvs. karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10), og eventuelle fordypningspoeng/realfagspoeng. 50 prosent av studieplassene blir tildelt i denne kvoten.

Elever kan få skrevet ut førstegangsvitnemål bare én gang, bortsett fra ved endring av en eller flere karakterer etter klage.

Tilbud om studieplass
Hovedopptaket er den 20. juli. Du må svare på tilbudet om studieplass. Du må også svare på alle tilbud om ventelisteplass. Svarfristen er 24. juli, og du mister plassen hvis du ikke svarer innen fristen. Det er ditt ansvar å sørge for at du har registrert svar innen fristen, og fått kvittering på at du har svart. Du kan bare få ett studietilbud i hovedopptaket. 

Suppleringsopptak
29. juli er det suppleringsopptak til enkelte studium. Merk at suppleringsopptaket har kort svarfrist. Du kan få tilbud om studieplass helt fram til studiestart.

Lån og stipend
Du kan søke Lånekassen om lån og stipend når du har fått studieplass.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver
78 96 36 15