Språk

 

Skal du ta privatisteksamen til våren?

Bokmagasinet med skolebøker til utlevering - Klikk for stort bilde

Privatistweb er åpen for oppmelding fra 15. januar – 3. februar.

Oppmelding gjøres på: www.privatistweb.no

Prisen for privatisteksamen  er:

For lærlinger er privatisteksamen gratis, for andre er kostnadene per eksamen fastsatt i statsbudsjettet slik:

  • kr. 1.150 for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
  • kr. 1.150 for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
  • kr. 2.302 for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen får du ikke refundert kostnadene.

Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i fag der du er elev.
 

Eksamensdatoer

Du finner eksamensdatoer på Utdanningsdirektorates sider. En privatist har selv ansvaret for å skaffe seg informasjon om oppmelding og eksamen.


Særskilt tilrettelegging

Dersom du trenger særskilt tilrettelegging av eksamen, må du søke om dette til din oppmeldingsskole innen ​15. mars om våren eller 1. oktober om høsten. 


Privatister kan se resultatet i privatistweb  Datoer for sensur finner du hos udir.no.

Klage på eksamenskarakter?
 
Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Les mer her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen/privatisteksamen-i-utdanning-ost/

Kontaktperson

Karrièreveileder
78 96 36 51