Språk

 

Skolens visjon

Et godt sted å være, et godt sted å lære. Gjennom tilhørighet, kunnskap og samhandling skal Vadsø videregående skole ha et inkluderende og aktivt læringsmiljø, hvor alle opplever mestring, utviklingsmuligheter og arbeidsglede.


Klikk for stort bilde