Språk

 

Fritak i fag

I forbindelse med ny inntaksforskrift fra og med skoleåret 2014/2015 er det kommet endringer i reglene for fritak i fag.

Dersom du tidligere har bestått det samme faget, eller har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget, må du søke fritak hvis du ønsker å beholde karakteren du har fra før. Søker du ikke fritak blir den siste karakteren stående - selv om denne er dårligere enn hva du har fra før.

Hvis du ikke har hatt sidemål på ungdomsskolen kan du søke fritak for vurdering her.

Når du søker fritak i fag gir skolen Lånekassen melding om dette. Redusert fagkrets fører til reduksjon i den opprinnelige støtten du er tildelt:
For studiespesialisering:
15-19 uketimer: 50 % støtte, 20-22 uketimer: 67 % støtte, 23-29 uketimer: 75 % støtte, 30 eller flere uketimer: 100 % støtte.
For yrkesfag:
17-20 uketimer: 50 % støtte, 21-25 uketimer: 67 % støtte, 26-34 uketimer: 75 % støtte, 35 eller flere uketimer: 100 % støtte.

Merk at dersom  du har under 50 % av opprinnelig timetall på kurset har du ikke krav på støtte fra Lånekassen.

Utstyrsstipend berøres ikke.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver
78 96 36 15
Seniorrådgiver
78 96 36 23