Språk

 

Ansattoversikt


Vadsø videregående skole

Ansatte i avdelingen Vadsø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 36 53
78 96 36 86 907 22 648
Lektor med/tillegg 78 96 36 03 411 29 164
kantineassistent 78 96 36 04 980 29 331
78 96 36 10
78 96 36 05 473 80 060
78 96 36 06 984 69 081
Avdelingsleder på Yrkesfag 78 96 36 64 930 36 440
78 96 37 77 915 58 416
Adjunkt med tillegg 78 96 36 44 934 90 827
Lektor 78 96 36 39
78 96 37 58 416 51 881
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 36 29
rektor 78 96 36 60
920 63 134
Karrièreveileder 78 96 36 51
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 36 11 482 89 463
IKT-Driftsleder 78 96 36 12 466 50 084
pcer,nettverk,service,video komunikasjon
962 31 062
Miljøarbeid / Lærer 78 96 36 14 975 96 423
78 96 36 95
78 96 36 31 975 77 729
Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver 78 96 36 15 414 10 945
Adjunkt 78 96 36 16 410 05 479
kantineleder 78 96 36 22 951 42 571
Seniorrådgiver 78 96 36 23
Sats - dokumentasjon etc, stipend, elevhybler
Solfrid Iversen
917 38 040
OPUS-leder 78 96 37 82
Lærer 78 96 36 27 400 41 912
Konsulent 78 96 36 35
Sentralbord, fravær-visma, sats, amu sekr, public 360-arkiv, div saksbehandling
78 96 36 28 419 26 089
78 96 37 57 926 16 419
78 96 36 19
78 96 36 02 976 20 674
Ledende Vaktmester 78 96 36 30 930 48 941
78 96 37 45 970 95 091
477 18 802
78 96 36 87 913 30 481
Lærling IKT
908 81 949
78 96 36 37
78 96 36 25 911 65 498
957 84 911
78 96 36 46 930 49 870
IKT-Lærling 900 95 858
995 59 444
Helsesøster
950 76 876
78 96 36 50 907 69 525
Bibliotekansvarlig 78 96 36 09
Helga Kristine Pettersen
974 62 931
78 96 37 19 948 04 282
Assistent/vikar EL
78 96 37 15 480 39 611
78 96 36 55 909 34 495
Avdelingsleder Studiespesialisering 78 96 37 51 924 32 261
Ressursleder 78 96 36 96 932 42 893
Lærer i entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
Odd Erik Rønning
lærer i språk 78 96 36 49
78 96 37 71 472 32 872
78 96 36 57 480 68 148
78 96 36 59 958 00 650
78 96 36 69 416 22 907
Toril Steinsvik
78 96 36 40
993 66 667
482 42 516
78 96 36 56 934 95 764
78 96 36 90 454 72 289
988 27 010
78 96 37 68 959 97 442
78 96 36 74 975 07 163
78 96 36 65 913 57 726
78 96 36 66 938 50 638
vaktmester 78 96 36 67 970 01 123
78 96 37 14 469 46 569
918 41 259
Lærer 78 96 37 33 959 18 334
78 96 37 59 908 95 869