Språk

 

Ansattoversikt


Vadsø videregående skole

Ansatte i avdelingen Vadsø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 36 86 907 22 648
avdelingsleder 954 73 620
Lektor med/tillegg 78 96 36 03 411 29 164
kantineassistent 78 96 36 04 980 29 331
78 96 36 10
78 96 36 05 473 80 060
78 96 36 06 984 69 081
Faglærer 78 96 36 64 930 36 440
78 96 37 77 915 58 416
Adjunkt med tillegg 78 96 36 44 934 90 827
Avdelingsleder Studiespes. 78 96 36 39
78 96 37 58 416 51 881
997 05 492
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 36 29 416 59 550
470 40 968
920 63 134
78 96 36 51 918 67 087
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 36 11 482 89 463
IKT-Driftsleder 78 96 36 12 466 50 084
pcer,nettverk,service,video komunikasjon
962 31 062
Miljøarbeid / Lærer 78 96 36 14 975 96 423
950 66 108
78 96 36 95
78 96 36 31 975 77 729
Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver 78 96 36 15 414 10 945
Adjunkt 78 96 36 16 410 05 479
kantineleder 78 96 36 22 951 42 571
Seniorrådgiver 78 96 36 23
Sats - dokumentasjon etc, stipend, elevhybler
OPUS-leder 78 96 37 82
Lærer 78 96 36 27 400 41 912
Konsulent 78 96 36 35
Sentralbord, fravær-visma, sats, amu sekr, public 360-arkiv, div saksbehandling
991 52 514
78 96 36 28 419 26 089
78 96 37 57 926 16 419
78 96 36 19
976 20 674
Ledende Vaktmester 78 96 36 30 930 48 941
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 78 96 36 84 957 52 238
78 96 37 45 970 95 091
477 18 802
78 96 36 87 913 30 481
Lærling IKT
908 81 949
78 96 36 37
assisterende rektor 78 96 36 42 924 63 323
78 96 36 25 911 65 498
957 84 911
78 96 36 62 467 87 454
78 96 36 46
OT- leder 78 96 36 47 948 47 215
Oppfølgingstjenesten
IKT-Lærling 900 95 858
995 59 444
Helsesøster
950 76 876
78 96 36 50 907 69 525
78 96 36 09
78 96 37 19
Assistent/vikar EL
78 96 37 15 480 39 611
78 96 36 55 909 34 495
78 96 37 51 924 32 261
Ressursleder 78 96 36 96 932 42 893
Lærer i entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
454 11 688
lærer i språk 78 96 36 49
472 32 872
78 96 36 57 480 68 148
78 96 36 59 958 00 650
Rektor 78 96 36 60 480 76 222
78 96 36 69 416 22 907
78 96 36 40
993 66 667
78 96 36 56 934 95 764
78 96 36 90 454 72 289
78 96 37 68 959 97 442
78 96 36 74 975 07 163
78 96 36 65 913 57 726
78 96 37 55 916 94 484
78 96 36 66 938 50 638
vaktmester 78 96 36 67 970 01 123
78 96 37 14 469 46 569
Lærer 78 96 37 33 959 18 334
78 96 37 59 908 95 869