Språk

 

Ansattoversikt


Vadsø videregående skole

Ansatte i avdelingen Vadsø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 48 465
78 96 36 86 907 22 648
avdelingsleder 78 96 36 02 954 73 620
Lektor med/tillegg 78 96 36 03 411 29 164
kantineassistent 78 96 36 04 980 29 331
78 96 36 10 959 33 077
78 96 36 05 473 80 060
975 96 291
78 96 36 06 984 69 081
Faglærer 78 96 36 64 930 36 440
78 96 37 77 915 58 416
480 93 325
Adjunkt med tillegg 78 96 36 44 934 90 827
Avdelingsleder Studiespes. 78 96 36 39 934 99 670
78 96 37 58 416 51 881
997 05 492
934 94 319
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 36 29 416 59 550
470 40 968
78 96 36 51 918 67 087
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 36 11 482 89 463
IKT-Driftsleder 78 96 36 12 466 50 084
pcer,nettverk,service, være til hjelp
962 31 062
Miljøarbeid / Lærer 78 96 36 14 975 96 423
78 96 36 95 970 90 316
78 96 36 31 975 77 729
Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver 78 96 36 15 414 10 945
Adjunkt 78 96 36 16 410 05 479
kantineleder 78 96 36 22 951 42 571
Seniorrådgiver 78 96 36 23
Sats - dokumentasjon etc, stipend, elevhybler
Assisterende rektor 78 96 36 24 901 14 215
OPUS-leder 78 96 37 82 922 56 994
Lærer 78 96 36 27 400 41 912
78 96 37 60 975 88 346
Konsulent 78 96 36 35 909 57 580
Sentralbord, fravær-visma, sats, amu sekr, public 360-arkiv, div saksbehandling
78 96 36 28 419 26 089
78 96 37 57 926 16 419
976 20 674
Ledende Vaktmester 78 96 36 30 930 48 941
Pedagogisk-psykologisk rådgiver 957 52 238
78 96 37 45 970 95 091
78 96 36 87 913 30 481
78 96 37 71
Lærling IKT
908 81 949
78 96 36 37 932 62 280
administrasjonsleder 78 96 36 42 924 63 323
78 96 36 25 911 65 498
957 84 911
78 96 36 62 467 87 454
78 96 36 46 930 49 870
PP- rådgiver og OT- leder 78 96 36 47 416 80 467
PP-rådgiver og oppfølgingstjenesten
Helsesøster
950 76 876
78 96 36 50 907 69 525
78 96 36 09
Assistent/vikar EL
Adjunkt 78 96 36 53 958 00 273
78 96 36 55
78 96 37 51 924 32 261
Adjunkt 78 96 39 52 932 42 893
Lærer i entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
78 96 36 19 918 32 262
finsk og samisk lærer 78 96 36 49 451 41 975
78 96 36 57 480 68 148
78 96 36 59 958 00 650
Rektor 78 96 36 60 480 76 222
78 96 36 69 416 22 907
78 96 36 40 909 41 367
993 66 667
78 96 36 56 934 95 764
78 96 36 90 454 72 289
78 96 37 68 959 97 442
78 96 36 74 975 07 163
78 96 36 65 913 57 726
78 96 36 66 938 50 638
979 64 479
vaktmester 78 96 36 67 970 01 123
78 96 37 14 469 46 569
Lærer 78 96 37 33 959 18 334