Språk

 

Karriereveiledning

Klikk for stort bilde

Karriereveiledning skal klargjøre og gi innsikt i spørsmål som angår utdanning, arbeid og arbeidsmarked i forhold til egen situasjon. Den skal gi grunnlag for personlige og selvstendige valg av utdanning og yrke.

Du tar kontakt med karriereveileder dersom du:
- Ønsker veiledningssamtale i for til valg av utdanning eller yrke.
- Trenger veiledning i forbindelse med opptak til høyere utdanning.
- Trenger hjelp til å søke skoleplass.
- Har behov for veiledning i forhold til å oppnå studiekompetanse.

- Skal være utvekslingselev og lurer på hvordan du skal få året godkjent.

Karriereveileder jobber også nært med grunnskolene i forbindelse med utdanningsvalg, rekruttering og partnerskapsavtalene.

18. januar 2017 ble det arrangert Karrieredag ved Vadsø vgs. Arrangementet var et møtested for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og ungdom som snart skal velge yrke- og utdanningsvei. Elevene vil også få en unik mulighet til å få kjennskap til forskjellige utdanninger og hvilke yrkesmuligheter ulike utdanninger kan lede til. Skolen ønsker å utruste elevene slik at de blir i bedre stand til å velge sin utdanning og karriere. 

Deltakeroversikt Karrieredagen 2017:

 • Finnmark Fylkeskommune: jus, statsvitenskap, sportsmanagement, lærere
 • Karriere Finnmark
 • Rådgivende Ingeniør/arkitekt fra Norconsult og Polarplan
 • Teorilappen
 • Skatteetaten
 • Sykehusinnkjøp
 • Bilbransjen
 • Mietinen maskin
 • Vadsø næringsforening
 • Handelsgruppa
 • Eltele
 • Helse: Vadsø apotek, lege, sykepleier, bioingeniør, tannlege, tannpleier
 • Vadsø kommunes personalavdeling
 • NAV
 • Brann
 • Tverrfaglig opplæringskontor
 • Universitetet i Tromsø
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • FEFO
 • Vadsø fengsel
 • Politiet
 • Varanger kraft
 • Forsvaret
 • Varangerfestivalen
 • Varanger Museum
 • Bofelleskapet
 • Barnehage, barnevern, PPT
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver
78 96 36 15