Språk

 

Rådgiverteamet

Skolen har flere rådgiverer og andre hjelpetjenester som har til oppgave å hjelpe deg på ulike områder. Skolen har sosial pedagogisk rådgiver, karriereveileder, PP-rådgiver og spesialpedagog. Du kan ta kontakt direkte med rådgiver, eller du kan snakke med din kontaktlærer som kan hjelpe deg videre. Ikke nøl med å ta kontakt.  Ingen problem er for små for oss!

Rådgivere:

Sosial pedagogisk rådgiver/karriereveileder: Gunn Harjo

Gunn kan gi råd og veiledning i forhold til:

 • Problemer i livet om gjør at du får vansker med skolemotivasjonen
 • Fravær
 • Lånekassen (stipend og lån)
 • Yrke og utdanning
 • Skole- og fagvalg
 • Videre studier

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PP-rådgiver: Svein Karlsen

Gerdhild skal hjelpe elever, foreldre, lærere og skoleledelsen i forhold til:

 • Fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker)
 • Nedsatt funksjonsevne/funksjonshemning
 • Psykiske vansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Mobbing
 • Klassemiljø

PP-tjenesten samarbeider med, og henviser til, andre hjelpetjenester utenfor skolen når det er behov for det.

Oppfølgningstjenesten v/Gerdhild Nilsen

Gerdhild Nilsen er OT-leder.Hun gir veiledning og råd i forhold til:

 • videre opplæring eller arbeid for de som ikke begynner på/avbryter videregående opplæring.

OT skal gi tilbud om aktivitet (opplæring/jobb) for alle i alderen 16-21 år som ikke er i videregående opplæring. OT samarbeider med NAV.

Spesiealpedagog Toril Steinsvik

Spesialpedagogen arbeider med tilrettelegging for elever med spesielle behov. Vedkommende kan hjelpe deg i forhold til fagvansker og hvis du f.eks. har spesielle behov i forhold til prøver og eksamener.

Hvordan får du kontakt?

Rådgiverne har kontor i administrasjonsfløya. Du finner oppslag på døra om deres kontortid. Du kan også sende e-post til dem, ringe eller sende SMS. Alle rådgivere/hjelpetjenester har taushetsplikt. Dersom det er hensiktsmessig og du tillater det, samarbeider rådgivningsteamet for å gi deg best mulig hjelp.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver
78 96 36 15
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
78 96 36 84
78 96 36 69