Språk

 

Skolens ledelse

Vadsø videregående skole.                 Foto: Anne Storaunet - Klikk for stort bildeVadsø videregående skole. Foto: Anne Storaunet  

Ledelsen ved Vadsø videregående skole består av:

 

Rektor Gunhild Snevoll
​Rektor 
har et overordnet ansvar for både pedagogiske og driftsmessige oppgaver. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever og skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen.

Administrasjonsleder Tine Mathisen
Administrasjonslederen har 
et overordnet ansvar for kantine, renhold, vaktmestere, hybelhus og kontortjenestene i tillegg bygg og HMS. Administrasjonslederen har dessuten ansvaret for økonomi, budsjett og regnskap samt at skolen holder sine økonomiske forpliktelser.

Ressursleder Odd-Erik Rønningen
Ansvar for skoleadministrative systemer, eksamen, dokumentasjon, fag- og timefordeling og timeplaner.

Avdelingsleder studiespesialisering Eva Corneliussen
Studiespesialisering består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag, økonomi. Avdelingslederen har 
ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

Avdelingsleder yrkesfag Solveig Methi
Ved Vadsø videregående skole består yrkesfag av utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekst og Elektrofag. I tillegg hører Kombinasjonsklassene til her. Avdelingslederen ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Rektor
78 96 36 60
78 96 36 25
assisterende rektor
78 96 36 42
Avdelingsleder Studiespes.
78 96 36 39
Ressursleder
78 96 36 96