Språk

 

Skolens ledelse

Klikk for stort bildeVadsø videregående skole. Foto: Anne Storaunet 

Ledelsen ved Vadsø videregående skole består av:

 

Rektor Marianne Fjellheim
​Rektor 
har et overordnet ansvar for både pedagogiske og driftsmessige oppgaver. Rektor skal lede utviklinga av skolens pedagogiske arbeid og tilbud til elevene, og er øverste ansvarlig for at elevene får den kvaliteten i undervisninga som er beskrevet i Opplæringslova. En viktig del av ansvaret er knyttet til samarbeid med tillitsvalgte for lærere og elever og skolens partnere i samfunns- og næringsliv. Rektor er den juridisk ansvarlige personen ved skolen.

Assisterende rektor 
Administrasjonslederen har 
et overordnet ansvar for kantine, renhold, vaktmestere, hybelhus og kontortjenestene i tillegg bygg og HMS. Administrasjonslederen har dessuten ansvaret for økonomi, budsjett og regnskap samt at skolen holder sine økonomiske forpliktelser.

Ressursleder Odd-Erik Rønningen
Ansvar for skoleadministrative systemer, eksamen, dokumentasjon, fag- og timefordeling og timeplaner.

Avdelingsleder studiespesialisering Andreas Rushfeldt
Studiespesialisering består av programområdene realfag og språk, samfunnsfag, økonomi. Avdelingslederen har 
ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

Avdelingsleder yrkesfag Ove Jonny Bjørnsti
Ved Vadsø videregående skole består yrkesfag av utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekst og Elektrofag. I tillegg hører Kombinasjonsklassene til her. Avdelingslederen ansvaret for å utvikle fagtilbud og kvaliteten i undervisninga på avdelinga, og sørger for at avdelinga har kvalifiserte lærere med god kompetanse.

Kontaktperson

rektor
78 96 36 60
Avdelingsleder på Yrkesfag
78 96 36 64
Avdelingsleder Studiespesialisering
78 96 37 51
Odd Erik Rønning
Ressursleder
78 96 36 96