Språk

 

We all stand together

Klikk for stort bilde

Vadsø videregående skole er en av seks skoler fra Europa, som er med i et Erasmus+-prosjekt som handler om integrering og inkludering. I vårt prosjekt deltar skoler fra Portugal, Italia, Polen, Hellas og Tyrkia.

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internasjonalt prosjekt

Fra høsten 2017 har skolen vært med i det internasjonale prosjektet som går over to år. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I vårt prosjekt deltar skoler fra Portugal, Italia, Polen, Hellas og Tyrkia. Første samling var i Polen i februar, så fikk Portugal besøk i mai. Og nå er var det altså Vadsø videregående skole som tok imot representanter fra de andre deltakerskolene.

Viktigheten av internasjonalt samarbeid i skolen blir understreket i stortingsmelding nr. 14. Her står det:

«I en globalisert verden er Norge avhengig av mennesker med inngående kunnskap om og erfaring fra andre kulturer. Utdanning er viktig for å fremme flerkulturell dialog og mellommenneskelig forståelse.» og «Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse.»

Kontaktperson

78 96 36 90
OPUS-leder
78 96 37 82