Språk

 

HMS for ansatte

Barn og unges behov er et viktig aspekt i samfunnsplanlegging. - Klikk for stort bilde

Representanter til AMU:

AMU-leder (01.08.16 - 31.12.17): Tine Mathisen
Vara: Solveig Methi

Arbeidsgiverrepresentanter (01.08.15 - 31.12.17):
Rektor Gunhild Snevoll
Vara: Assisterende rektor Ann Tove Jacobsen
Administrasjonsleder Tine Mathisen
Vara: Avdelingsleder YF Solveig Methi


Arbeidstakerrepresentanter (01.08.15 - 31.12.17):
SL: Solveig Isaksen
Vara: Ikke valgt
Utdanningsforbundet: Ikke valgt
Vara: Martha Birkeland

Hovedverneombud: Jan Arne Varsi
Vara: Solveig Isaksen

Sekretær: Rachel Johnsen

IA-kontakt NAV: Leif Arne Bjørkås
BHT: Marianne Hansen


Verneombud (01.08.15 - 31. 12.17):
Verneområde 1: Merkantile tjenester (kontor, renhold, kantine, vaktmester og miljøarbeidertjenesten)
Verneombud: Solveig Isaksen
Vara: Heidi Hansen

Verneområde 2: Pedagogisk personale studiespesialisering
Verneombud: Tariq Ashkari
Vara: Merete Gunvaldsen

Verneområde 3: Pedagogisk personale yrkesfag
Verneombud: Astri Strøm Tausvik
Vara: Jørgunn Vikstrøm

Verneområde 4: Ledelse/stab
Verneombud: Gerdhild Nilsen
Vara: Ikke valgt
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

78 96 36 65
administrasjonsleder
78 96 36 42