Språk

 

Utviklingsplan

Klikk for stort bilde

Veilederkorpset ble opprettet av Utdanningsdirektoratet i 2009 for å gi veiledning til skoler og skoleeiere som ønsker å forbedre læreprosessene i skolen. Veiledningen skal bidra til å styrke skolens endrings- og utviklingsarbeid. Målet er at flere elever skal lære og mestre mer, og dermed fullføre utdanningsløpet.

Høsten 2012 ble Finnmark inkludert i dette arbeidet, og de videregående skolene som deltok da var Alta, Tana, Vardø og Vadsø. 

På bakgrunn av blant annet data fra skolens Ståsteds- og Organisasjonsanalyse vedtok Vadsø videregående skole våren 2013 en utviklingsplan gjeldende fra skolestart høsten 2013. Denne har deretter blitt evaluert og justert hver vår, sist 15. august 2017.

Hovedområdene i planen har hele tiden vært klasseledelse og vurdering for læring.

Kontaktperson

rektor
78 96 36 60