Språk

 

Privatistweb åpen mellom 4.januar til 1.februar

Dersom du skal melde deg opp til privatisteksamen våren 2019 må du gjøre det mellom 4. januar til 1. februar. Oppmelding gjøres på privatistweb.no

Oppmelding
Oppmelding til privatisteksamen gjøres på www.privatistweb.no

For lærlinger er privatisteksamen gratis. Men er du ikke det. så må du betale med bankkort ved oppmelding. Du må betale kr. 1114,- pr. eksamen dersom du ikke har tidligere standpunktkarakter eller eksamenskarakter i faget. Du betaler kr. 2231,- pr. avlagt eksamen dersom du har tidligere karakter i faget. I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, f.eks. en karakter for skriftlige og en for muntlige prestasjoner i faget, så betales det to prøveavgifter. Vær oppmerksom på at innbetalt prøveavgift ikke blir tilbakebetalt om du trekker deg fra eksamen.

Dersom du tar språkfag som privatist krever disse at du avlegger både skriftlig og muntlig eksamen. Merk at det samme gjelder noen realfag, sånn som Biologi 2, Fysikk 2 og Kjemi 2.

Fagkoder
Det er viktig at du melder deg opp i riktig fagkode. Dersom du har tatt faget før finner du denne på vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Utdanningsdirektoratet har også en oversikt på nett.

Oppmøte ved eksamen
Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 09.00 eksamensdagen. Husk på å møte opp i god tid (30 minutter før) og ta med gyldig legitimasjon.

Muntlig privatisteksamen starter normalt kl. 16.00. Datoer for de ulike muntlige eksamener fastsettes etter at oppmelding er gjort.

Hjelpemidler
For de fleste skriftlige fag er alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon tillatt. Realfag har egne regler i forhold til hvilke hjelpemidler som er tillatt på del 1 av eksamen.

PC
Vadsø videregående skole tillater foreløpig ikke bruk av privat pc på eksamen. Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å låne en av våre pc'er på eksamensdagen.

Særskilt tilrettelegging
Dersom du trenger særskilt tilrettelegging ved eksamen må du søke skolen om dette. Du må legge dokumentasjon av nyere dato ved søknaden. Søknad må være gitt skolen senest 15. mars. Spørsmål vedrørende tilrettelegging rettes til spesialpedagog Toril Steinsvik.

Sensur
Sensur for skriftlig eksamen høsten 2017 faller 4. januar 2018. Karakterene publiseres på privatistweb fortløpende. Muntligkarakterene publiseres normalt dagen etter eksamen.

Klagerett
Opplæringslova gir deg klagerett på eksamenskarakterer. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klagen leveres skolen. Vær oppmerksom på at klagebehandling ikke er det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan synes noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes, dersom klagenemda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Høgskoleeksamen
Dersom du skal avlegge skriftlig eksamen på høgskole- eller universitetsnivå kan du søke om å bruke Vadsø vgs. som eksamenssted; prisen er kr. 300,- pr. time. Ta kontakt med OPUS-leder Cecilie Johansen, tlf. 78 96 37 82 for nærmere informasjon.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ressursleder
78 96 36 96
Karriereveileder/Sosial Pedagogisk Rådgiver
78 96 36 15
Seniorrådgiver
78 96 36 23