Språk

 

Studiespesialisering

Drømmer du om et yrke som journalist, økonom eller jurist? Vil du bli markedsfører, lærer eller kanskje lege? Hva med sykepleier, ingeniør, offiser eller sosiolog? Er du en framtidig bibliotekar eller politi? Mulighetene er mange. Studiespesialisering gir deg den studiekompetansen som er nødvendig for å begynne på høgskole eller universitet.

 Studiespesialisering består av fellesfag og programfag.
 

FELLESFAG

VG1

VG2

VG3

Sum

Norsk 4 4 6 14
Engelsk 5 0 0 5
Naturfag 5 0 0 5
Matematikk 5 3 0 8
Samfunnsfag 3 0 0 3
Geografi 2 0 0 2
Kroppsøving 2 2 2 6
Samisk 1. og 2. språk/finsk 2. språk 3 4 4 11
Fremmedspråk I 4 4 0 8
Fremmedspråk II 4 4 0 8
Fremmedspråk I+II 4 4 5 13
Historie 0 2 4 6
Religion og etikk 0 0 3 3

 
Fellesfagene er obligatoriske. I tillegg må du velge et antall programfag for å oppfylle kravene til vitnemål og studiekompetanse. Minimumskravet for programfag styres av språkvalget ditt; leser du fremmedspråk I eller II må du ha til sammen 6 programfag i løpet av Vg2 og Vg3. Det samme gjelder for deg som leser samisk første- eller andrespråk eller finsk andrespråk. Du som ikke har hatt et fremmedspråk over tre år i ungdomsskolen må lese fremmedspråk over 3 år på vgs. Da har du fremmedspråk I+II og trenger til sammen 5 programfag i løpet av Vg2 og Vg3.

Skoleåret 2019/2020 tilbyr Vadsø videregående skole følgende programfag:
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Rettslære 1 og 2
Psykologi 1 og 2
Sosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
1 og 2
Matematikk R1 og R2
Biologi 1 og 2
Fysikk 1
Kjemi 1 og 2

Hvert programfag har et omfang på 5 uketimer.

Kontaktperson

Andreas S Rushfeldt
Avdelingsleder Studiespesialisering
78 96 37 51